Καλώς Ορίσατε

Τα περισσότερα απο τα προϊόντα μας καλύπτονται απο τα ασφαλιστικά ταμεία. Παραθέτουμε ενδεικτικά το πιο πρόσφατο ΦΕΚ του εννιαίου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που περιλαμβάνει τα ταμεία ΙΚ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.,Ο.Γ.Α., που εντάσσονται πλέον σε αυτόν. Για πιο εύκολη αναζήτηση στο παρακάτω έγγραφο παραθέτουμε ένα σύντομο ευρετήριο των παροχών του ταμείου.

ΦΕΚ Κανονισμός Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για να δείτε το έγγραφο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το adobe reader