ΟΞΥΜΕΤΡΑ

Κατάλληλα για τη μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και των σφυγμών.

Ταξινόμηση

TOP

X