Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας καλύπτονται απο τα ασφαλιστικά ταμεία. Παραθέτουμε ενδεικτικά το πιο πρόσφατο ΦΕΚ του ενιαίου ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ που περιλαμβάνει τα ταμεία Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.,Ο.Γ.Α., που εντάσσονται πλέον σε αυτόν. Επίσης έχουμε φτιάξει ένα αρχείο με όλους τους κωδικούς συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ, τα ποσά κάλυψης και την περιγραφή παθήσεων ανα κωδικό.

Τις καλύψεις του ΕΟΠΥΥ για το ιατρικό οξυγόνο, τις συσκευές CPAP και τις συσκευές BIPAP θα τις βρείτε στο παρακάτω έγγραφο στη σελίδα 39

Πιο πρόσφατος ΦΕΚ Κανονισμός Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  01-11-2018

Τροποποίηση του ΦΕΚ της 01-11-2018

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΟΠΥΥ (με κωδικούς πάθησης, τιμές αποζημίωσης, συμμετοχή ασθενή)